نوشته‌ها

قالب مومی - قالب ریخته گری دقیق

اضافات مدل سازی

/
اضافات مدل سازی شیب مدل- اضافه تراش و اندازه انقباض ، که به ترت…