نوشته‌ها

متالوژی چیست

/
متالوژی چیست علم شناخت ، استخراج  و هنر کار روی فلزات را مت…
قالب مومی - قالب ریخته گری دقیق

ریخته گری دقیق - قالب مومی

/
Investment casting قالب ریخته گری دقیق-قالب مومی قطعات مختلفی ت…

ریخته گری دقیق

/
Investment casting به طور کلی در فرآیند ریخته گری دقیق مدلهایی که ا…
قطعه سازی - قطعه ریخته گری

تاریخچه ریخته گری و قالب گیری

/
تاریخچه ریخته گری و قالب گیری قطعات ریختگی به عنوان ابزار گذشتگا…