نوشته‌ها

قالب ریژه

ریخته گری گریز از مرکز

/
در روش ریخته گری گریز از مرکز، تولید قطعات ریختگی در قالبهای دوار…