نوشته‌ها

قالب ریخته گری - لاستیک هیدرومات

سطح جدایش مدل

/
هدف از سطح جدایش هنگامی که  با مدل دائم قالب گیری صورت می پذی…