نوشته‌ها

آستمپرینگ چیست

/
آستمپرینگ چیست آستمپرینگ از جمله روشهای دیگر عملیات حرارتی ا…

سوپر آلیاژ پایه نیکل

/
سوپر آلیاژ پایه نیکل سوپر آلیاژها، آلیاژهای مقاوم به گرما در دم…
مدلسازی و قالبسازی - مدل ریخته گری OHVG

سوپر آلیاژها

/
سوپر آلیاژها سوپر آلیاژ (Superalloy) به آلیاژهای پایه نیکل، پ…