نوشته‌ها

قالبسازی

قالب گیری پوسته ای و در خلا

/
 قالب گیری پوسته ای این روش نخستین بار در هامبورگ توسط شخصی به…