نوشته‌ها

ماشین رنده چیست

/
ماشین رنده چیست محور تیغه رنده محور تیغه کف رنده و دورورند یکسان…