نوشته‌ها

نیکل چیست

نیکل چیست

/
نیکل چیست نیکل عنصر ۲۸ با معادل انگلیسی nickel نیکل فلزی مقاوم، چکش خوا، براق با ساختار ب…