نوشته‌ها

کاربرد تکیه گاه کمکی ماهیچه یا پایه (چپلت) در ریخته گری

/
کاربرد تکیه گاه کمکی ماهیچه یا پایه (چپلت) در ریخته گری وقتی …