نوشته‌ها

مس چیست

مس چیست

/
مس چیست مس یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن  Cu و عدد اتم…