نوشته‌ها

قطعه ریخته گری - پوسته پمپ

گالوانیزه چیست

/
گالوانیزه چیست گالوانیزه آهنی است که با روي پوشانده شده باشد. …