ماشین اره گرد (مجموعه ای)

/
ماشین اره گرد (مجموعه ای) ساختمان ماشین اره گرد پایه ماش…

سوپر آلیاژ پایه کبالت

/
سوپر آلیاژ پایه کبالت سوپرآلياژهاي كارپذير پايه كبالت برخلاف ساي…

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری

/
سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مناسب…

سوپر آلیاژ پایه نیکل

/
سوپر آلیاژ پایه نیکل سوپر آلیاژها، آلیاژهای مقاوم به گرما در دم…
قالب فلزی - قالب سازی

ساخت ماهیچه با ماشین

/
ساخت ماهیچه با ماشین در ریخته گری امروزی تولید ساده و اقتصاد…
مدلسازی و قالبسازی - مدل ریخته گری OHVG

سوپر آلیاژها

/
سوپر آلیاژها سوپر آلیاژ (Superalloy) به آلیاژهای پایه نیکل، پ…