قالبسازی

ماشین تراش چیست

/
ماشین تراش چیست انواع ماشینهای تراش ماشین خراطی، ماشین تراشی است که هدایت و …
قطعه سازی - قطعه ریخته گری

متالوگرافی چیست

/
متالوگرافی چیست متالوگرافی یا میکروسکوپی عبارتست از مطالعه میکروسکوپی ویژگی …

آستمپرینگ چیست

/
آستمپرینگ چیست آستمپرینگ از جمله روشهای دیگر عملیات حرارتی ا…