قالب ریژه - کنتور آب

جنبه های تولید قالب پرس 2

/
جنبه های تولید قالب پرس 2 روش دیگر ارزیابی محصول تولید پذریر…
قالب سازی و مدل سازی - مدل منیفولد 206

جنبه های تولید پذیری قالب پرس 1

/
جنبه های تولید پذیری قالب پرس 1 جنبه های تولید پذیری بستگی به فا…
قالب ریژه - قالب سازی

مفاهیم قالب سازی پرس - نیروهای وارد به ورق در نورد

/
مفاهیم قالب سازی پرس - نیروهای وارد به ورق در نورد نیروهای وار…
قالب فرمان ماهک - قالب ریخته گری دقیق

مفاهیم اولیه طراحی قالب - قالب سازی پرس

/
مفاهیم اولیه طراحی قالب - قالب سازی پرس قالب سازی ساخت قطعا…
قطعه ریخته گری - پوسته پمپ

خواص مکانیکی ورق های فولادی مصرفی در صنایع پرس و خودروسازی

/
خواص مکانیکی ورق های فولادی مصرفی در صنایع پرس و خودروسازی م…
قالب ریخته گری - قالب سازی

دستگاه های پرس

/
دستگاه های پرس اهمیت پرس کاری فرایند پرس کاری یکی از قدیمی ترین و رایج تری…
ریخته گری - فلایویل خط دیزا DISA

روش تولید قطعات

/
روش تولید قطعات مصنوعات فلزی کاربرد گسترده ای در صنعت دارند، به ط…