قالب ریژه - کنتور آب

وسایل و تجهیزات مدلسازی

/
وسایل و تجهیزات مدلسازی مدلساز برای آنکه بتواند مراحل ساخت مدل های…

مواد اولیه مدلسازی

/
  مواد اولیه مدلسازی ویژگی چوب هایی که در ساخت مدل استف…

مدل صفحه ای

/
 تاریخچه مدل صفحه ای مدیر کارگاه ریخته گری – آهن قرمز – در ایالت هارتس …
قالب مومی - قالب ریخته گری دقیق

اضافات مدل سازی

/
اضافات مدل سازی شیب مدل- اضافه تراش و اندازه انقباض ، که به ترت…
قالب ریخته گری - لاستیک هیدرومات

سطح جدایش مدل

/
هدف از سطح جدایش هنگامی که  با مدل دائم قالب گیری صورت می پذی…

انواع مدل برمبنای قالب گیری

/
انواع مدل برمبنای قالب گیری به طور کلی مدلها بر مبنای روش قالب…

انواع مدل بر مبنای جنس مدل

/
انواع مدل بر مبنای جنس مدل در این بخش به بررسی جنس مدل ها ک…

تاریخچه مدلسازي

/
تاریخچه مدلسازي  پيشتازان مدلسازي - كنده كاران چوب در تاريخ …