قالب ریخته گری - لاستیک هیدرومات

سطح جدایش مدل

/
هدف از سطح جدایش هنگامی که  با مدل دائم قالب گیری صورت می پذی…

انواع مدل برمبنای قالب گیری

/
انواع مدل برمبنای قالب گیری به طور کلی مدلها بر مبنای روش قالب…

انواع مدل بر مبنای جنس مدل

/
انواع مدل بر مبنای جنس مدل در این بخش به بررسی جنس مدل ها ک…

تاریخچه مدلسازي

/
تاریخچه مدلسازي  پيشتازان مدلسازي - كنده كاران چوب در تاريخ …