بایگانی برچسب برای: ريخته گري

تاریخچه مدلسازي

تاریخچه مدلسازي

 پيشتازان مدلسازي – كنده كاران چوب

در تاريخ پنج هزار ساله ريخته گري ، ريخته گر همان مدلساز،قالب گير وذوب ريز بوده است .استفاده از مدلهاي دا ئم چوبي خراطان و كنده كاران را به مدل سازي مي كشاند . از طرفی براي شومينه ولوله هاي بخاري ،مدلهاي چوبي هنري مي ساختند . روش ریخته گری مدلهاي چوبي اين پيشتازان تا قرن چهارده ميلادي به صورت قالبگيري زميني روباز بوده است.

پیدایش اولين شاخه مدل سازي صنعتي

در قرن نوزدهم صنعتی شدن در کشور آلمان رخ داد که باعث بوجود آمدن ريخته گري زیادی شد. براي نمونه آنچه موجب ساخت قطعات نا آشنايي شد ،  نوآوري تكنيكي در ماشين بخار و ماشينهاي نساجي بود . اولين مدلهاي صفحه اي كه همگی از چوب ساخته شده بوده اند و براي توليد انبوه مورد استفاده قرار گرفتند به سال1827ميلادي باز می گردد.

پیدایش حرفه مدلسازي

در آغاز قرن بيستم اولين حركت حرفه اي و پيشه اي مدلسازي توسط نجاران و كنده كاران انجام گرفت. مدل سازان فعاليت صنعتي خودرا با یک نشست محلي آغاز كردند که امروزه در اتحاديه اصناف آلمان ادغام شده است.