بایگانی برچسب برای: قطعات ریختگی

تاریخچه ریخته گری و قالب گیری

تاریخچه ریخته گری و قالب گیری

قطعات ریختگی به عنوان ابزار گذشتگان

قطعاتی که از آسیای قدیم کشف شده است نشان می دهد که انسان ها در حدود 5000 سال پیش در درست کردن ابزارها موفق بوده اند.و جدید ترین اکتشافات در اروپا بیانگر این است که عصر برنز حدود 1000 سال بعد از تاریخ فوق است.

قالبهای ریخته گری از گل، سنگ و فلز

در گذشته انسان ها برای ساختن قالبهای ریخته گری اغلب از فرم منفی، که امروزه فرم نگاتیو گفته می شود استفاده می کردند که از سنگ ماسه، سنگ میکا، سرپنتین و یا سنگهای گچی ساخته می شد.

مدل های مومی برای فرایند ریخته گری دقیق

به طور کلی برای ساخت مستقیم قالب ریخته گری، از قالبهای ساده ای استفاده می شود. برای ساختن آثار هنری و تخیلی از فرایند ریخته گری مومی استفاده می شود که ابتدا می بایستی از مدل مورد نظر قالب گیری شود و پس از ذوب کردن و بیرون آوردن مدل از قالب بتوان مذاب را در قالب ریخت.

مدل دائمی چوبی و گچی

از قرون وسطی قالب گیری با مدلهای دائم رواج پیدا کرد که می توان به مدل های شابلونی برای توپ و ناقوس اشاره کرد که جزو ساده ترین مدلها در این زمینه محسوب می شود و همچنین پیچیده ترین نوع این مدلها از گچ ساخته می شود