بایگانی برچسب برای: مدل دستی

انواع مدل برمبنای قالب گیری

انواع مدل برمبنای قالب گیری

به طور کلی مدلها بر مبنای روش قالب گیری به دو دسته کلی از جمله مدل دستی و مدل ماشینی تقسیم می شوند که در ذیل به شرح آنها می پردازیم.

مدل های دستی

این مدلها طوری ساخته شده اند که فقط با روش قالبگیری دستی می توان فرم آن را در ماسه ایجاد کرد و معمولاً سطح جدایش این قطعات به صورت  غیر یکنواخت –  شکسته هستند و از آنجایی که تعداد دفعات ریخته گری و تولید شان محدود است به همین جهت مدلهای دستی نامیده می شوند.

مدل های ماشینی

زمانیکه تعداد تولیدات زیاد باشد، متعلقات مدل بایستی طوری طراحی شوند که بتوان آن را بوسیله ماشین به طور خودکار قالب گیری کرد و از آنجایی که در این روش  مدل ها برروی صفحه ای مخصوص ماشین قالب گیری نصب می شوند به مدل های صفحه ای ماشینی معروفند .