مبرد چیست

/
مبرد چیست    کاربرد مبرد در ریخته گری مبردها موادی با نف…
قطعه ریخته گری - پوسته پمپ

گالوانیزه چیست

/
گالوانیزه چیست گالوانیزه آهنی است که با روي پوشانده شده باشد. …
روی چیست

آلیاژ چیست

/
آلیاژ چیست آلیاژ یعنی فلزی که از ترکیب دو یا چند فلز پدید …