مدیر فروش : خانم گلفا

۰۹۱۰۲۷۶۲۰۳۵ – ۰۹۱۲۷۱۶۱۸۵۰

تلفن دفتر فروش :

۴۶۸۴۹۶۲۹ – ۴۶۸۴۹۶۲۸ – ۴۶۸۴۹۶۲۷ (۰۲۱)

instagram :

safavico_molding

ایمیل :

mokhtarsafavi@gmail.com

نشانی  :

تهران – کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج – شهر قدس – خیابان ۴۵ متری انقلاب – انتهای بلوار جمهوری – پلاک ۲۲