مواد قالب گیری در ریخته گری

/
مواد قالب گیری در ریخته گری برای قالبهای یکبار مصرف عناصر تشکیل دهنده م…

ریخته گری دقیق

/
Investment casting به طور کلی در فرآیند ریخته گری دقیق مدلهایی که ا…
قالبسازی

قالب گیری پوسته ای و در خلا

/
 قالب گیری پوسته ای این روش نخستین بار در هامبورگ توسط شخصی به…

قالب گیری ماشینی

/
قالب گیری ماشینی روشهای قالب گیری ماشینی را می توان بر مبنای …

قالب گیری دستی

/
کاربرد قالب گیری دستی به شرح ذیل می باشد از روش قالب گیری دس…
قطعه سازی - قطعه ریخته گری

تاریخچه ریخته گری و قالب گیری

/
تاریخچه ریخته گری و قالب گیری قطعات ریختگی به عنوان ابزار گذشتگا…

انواع مدل برمبنای قالب گیری

/
انواع مدل برمبنای قالب گیری به طور کلی مدلها بر مبنای روش قالب…